MUHS State Level Research Conferences and Workshops


Conferences and workshops provide an important platform for exchange of information between researchers and to present and discuss their work.
विद्यापीठाच्या संलग्नीत महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये व शिक्षकांमध्ये संशोधक वृत्तीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे विविध राज्यस्तरीय संशोधन परीषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे.


   

CONFERENCES AND WORKSHOPS


Select Faculty

Current Schedule

About MUHS Conferences and Workshops


Conferences and workshops provide an important platform for exchange of information between researchers and to present and discuss their work.
विद्यापीठाच्या संलग्नीत महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये व शिक्षकांमध्ये संशोधक वृत्तीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे विविध राज्यस्तरीय संशोधन परीषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामुळे तज्ञ संशोधकांचे नवोदीत संशोधकांना मार्गदर्शन मिळेल व ज्यांनी विविध विद्याशाखांत संशोधन केलेले आहे अशा विद्यार्थी व शिक्षकांना आपले संशोधन प्रबंध सादर करण्यासाठी संधी मिळेल.

Let's Get In Touch!


Need help on University Conferences and Workshops? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!

+91 253 2539288